28 | 08 | 2016

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Nejnovější zprávy najdete také v menu Aktuality - Ve škole nebo Aktuality - Informace pro rodiče nebo Mateřská škola - Akce ve školce

 

O Z N Á M E N Í

o zahájení školního roku 2016 -2017

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v České Bělé oznamuje, že zahájení školního roku 2016-2017 je ve čtvrtek 1. září 2016:

·       v 8:00 hodin pro žáky 2. – 9. ročníku,

·       od 6:30 hodin pro děti mateřské školy,

·       prvňáčci slavnostně zahájí školní rok společně se svými rodiči ve své kmenové třídě základní školy v 8:30 hodin.

 

Zájemci o školní družinu a školní stravování odevzdají vyplněné přihlášky nejdéle do 31.8.2016. Přihlášky je možné vyzvednout a odevzdat u vedoucí školní jídelny (úřední hodiny 10:00-14:30, dne 29.8. a 30.8. 10:00-16:00 h.). Přihlášky lze také stáhnout na webových stránkách školy www.zsms-cb.cz menu  Dokumenty školy.

Obědy na 1.9. je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny předem (tel: 569 435 233) nejpozději do 30.8.2016.

 

Do školní družiny budou přijímány děti do naplnění kapacity podle následujících kritérií:

·       děti zaměstnaných rodičů z 1.-3. třídy

·       dojíždějící děti 1.-5. třída

 

 

 

V České Bělé 22.8.2016                           Mgr. Lubomír Voneš, ředitel školy

 

Pozvánka

alt

 

Informace o autorovi jsou k přečtení zde.

 

OZNÁMENÍ o provozu ZŠ, MŠ a ŠJ od 27. 6. 2016 do 31. 8. 2016

Ředitelství školy oznamuje, že 27. 6. 2016 bude zahájena kompletní rekonstrukce střechy na budově MŠ a ŠJ, která bude kompletně uzavřena. V důsledku toho dojde k následujícím změnám a omezením:

Mateřská škola:

Provoz bude zajištěn od 27. 6. 2016 do 15. 7. 2016 v náhradních prostorách ZŠ v oddělení školní družiny nad tělocvičnou. Vstup bude možný bočním vchodem na chodbu k tělocvičně. Stravování bude pro přihlášené děti k dispozici rovněž v místě školní družiny. Provozní doba od 27. 6. 2016 do 30. 6. 2016 bude 6:30 - 16:00 h., od 1. 7. 2016 bude jako obvykle od 7:00 do 15:00 hodin. Žádáme rodiče, aby vzhledem k omezením přihlašovali děti pouze v nejnutnějších případech.

Školní zahrada pod mateřskou školou bude k dispozici na zmenšeném a ohraničeném prostoru. Přístup bude pouze bočními vrátky u zahradního domku.

Základní škola:

Výuka bude probíhat od 27. 6. 2016 do 29. 6. 2016 pouze v dopoledních hodinách, stravu nelze zajistit. Vysvědčení bude předáno 29. 6. 2016, na den 30. 6. 2016 bude vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina bude pro přihlášené děti od 27. 6. 2016 do 30. 6. 2016 v provozu do 16 hodin a pouze pro tyto děti bude stravování v náhradních prostorách třídy pro keramický kroužek (vedle školní kuchyně) podle zvláštního harmonogramu. Během prázdnin bude zajištěn v pracovní dny provoz školní družiny včetně stravování od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016 (od 7:00 do 15:00 hodin) pro přihlášené děti. Žádáme rodiče, aby vzhledem k omezením přihlašovali děti do školní družiny pouze v nejnutnějších případech.

Jídelna:

V termínu od 27. 6. 2016 do 31. 8. 2016 bude kuchyně vařit v omezeném režimu. Strava bude k dispozici pouze pro přihlášené děti z mateřské školy, školní družiny, zaměstnance školy a přihlášené strávníky z řad veřejnosti. Kromě mateřské školy se bude strava vydávat v náhradních prostorách třídy pro keramický kroužek (vedle školní kuchyně) podle zvláštního harmonogramu.

Běžný provoz všech součástí školy by měl být od 1. 9. 2016.

 

Děkujeme za pochopení a velice se omlouváme za případná omezení.

 

Celý text oznámení najdete na této stránce.

 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2016/17

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly najdete zde.

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Oblastní charita Havlíčkův Brod děkuje za zapojení školy do Tříkrálové sbírky. Celý dopis najdete zde.

 

 

Adventní program: Za tradicemi vánoc kolem světa

Nyní si můžete prohlédnout začátek videozáznamu pořízeného na adventním programu 5.12.2015 v kulturním domu v České Bělé. Videozáznam je optimalizován pro prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chome:

 

 

 

Přehled kroužků ve školním roce 2015/16

Na tomto odkazu předkládáme přehled kroužků na naší škole.

 

 

DIVADELNÍ NEDĚLE aneb POJĎME SE TROCHU BÁT

Dne 21. Června 2015 se v kulturním domě Česká Bělá konala hned tři divadelní představení. Že jich bylo tolik najednou, je zásluhou učitelky Marie Domkářové, která při ZŠ Česká Bělá vede dramatický kroužek. Ta ve spolupráci se svým manželem (učitelem literárně-dramatického oboru ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod) zorganizovala celý podvečer, začínalo se o půl šesté a se dvěma přestávkami, během nichž se každý mohl také občerstvit či si uvařit kávu, se končilo až po sedmé.

Prvním představením byla Strašidelná škola. Tento divadelní kus sehráli mladší žáci dramatického kroužku při ZŠ Česká Bělá a bylo to představení vzniklé z jejich vlastních improvizací. Text je tedy zcela autorský. Diváci se díky jeho zpracování seznamují s partičkou NKN (nejlepší kámošky navždy), která se pokusí objevit tajemství opuštěného domu. Ten dříve fungoval jako škola, kde ale učitelé neučili zrovna „v rukavičkách“ a svým žákům pořádně nakládali. Za to se z nich stali duchové, které osvobodí jen to, když budou učit správně. Holky NKN nakonec pomohou tím, že se na čas stanou žáky nešťastných duchů. Kletba je zlomena, duchové zachráněni a holky? Když třikrát zadupou, pomůžou jim duchové v budoucnu z nejhoršího.

Jako druzí vystupovali hosté ze Základní umělecké školy z Havlíčkova Brodu s představením Pohoršovna podle stejnojmenné knižní předlohy spisovatelky Daniely Fišerové. Příběh se odehrává v „nápravném“ zařízení, které se však nejmenuje polepšovna, ale pohoršovna. Protože tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, existuje i pohoršovna pro malá strašidýlka, která mají příliš měkké srdce a nechtějí nikoho strašit. Oproti knize však muselo dojít ke změnám v rozuzlení děje, protože soubor nechtěl vytvořit představení příliš dlouhé. Kdo si tedy Pohoršovnu přečte, zjistí, že dostat se ze spárů pekla je ještě mnohem těžší, než jak předvedli žáci literárně-dramatického oboru z Havlíčkova Brodu.

A jako třetí byli na řadě starší žáci „dramaťáku“ z české Bělé. I tentokrát se jednalo o představení podle předlohy, konkrétně podle dvou příběhů z knihy Příšerné příběhy strýce Montaguea od Chrise Priestleyho. A tentokrát se diváci opravdu mohli začít trochu bát, jak navozoval druhý název celé akce. Podivný strýček nejprve vypráví své neteři o duchovi na dávné svatbě, který je zachycen jako šmouha na fotografii, a potom o zlaceném rámu, jenž býval zrcadlem, ale jedna dívka v něm viděla, co neměla. Vše bylo předehráváno trochu jako divadlo na divadle. A na konci se i o tajemném strýci diváci divadelně dozvěděli, že byl vlastně duch, který poslouchal příběhy jiných duchů za trest. Zkráceně ale vlastně tak jak tomu je i v knize.

Na závěr se pak všichni účastníci tohoto mini-festiválku divadla uklonili, rozloučili se i organizátoři (manželé Domkářovi), a to s přáním, že to snad není naposledy, co taková divadelní akce v Bělé proběhla. Tak snad tomu tak bude a divadelní neděli vystřídá další divadelní den.

 

Na tomto odkazu si můžete prohlédnout nebo stáhnout celý videozáznam z divadelních představení.  Soubor má velikost 1,2 GB a při rychlosti internetu 30 Mb/s se bude stahovat přibližně 7 minut.