Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Palestina, Persie

 

Přední východ – poloostrov Malá Asie, pobřeží Středozemního a Rudého moře

Palestina - pobřeží Středozemního a Rudého moře

Semitské  kmeny – Židé

1000 p.n.l. – království , hl. město Jeruzalém

Panovníci

David

Šalamoun

6.století  p.n.l.  dobytí Asyřany a Babyloňany – zajetí a přesídlení Židů do Babylonu

1.století  n.l. – Judea – římská provincie - vznik křesťanství doba Ježíše Krista

 

Monoteistické náboženství – judaismus - víra v jednoho všemohoucího Boha (Jahve)

Základní pravidla – Desatero Božích přikázání

Bible  -Starý zákon – posvátná kniha  Židů (dějiny a osudy Židů)   - vychází z ní Korán (posvátná kniha muslimů)

                                     5 knih Mojžíšových (tóra)

             Nový zákon – život Ježíše Krista

Židovské písmo hebrejské –hláskové

 

Otázky:

Jak se nazývalo území na východním pobřeží  Středozemního moře?

Jaký národ zde žil?

Jaké náboženství vyznávali?

Jakými pravidly se řídili?

Co víš o bibli?

Jmenuj dva významné krále 

Persie – Persepolis

6.století p.n.l   - říše od Malé Asie ( Turecko)  až k řece Indu (Indie)

Panovníci

Kyros Velikýpřipojil Babylon, umožnil návrat do vlasti ( Palestiny)  Židům

Dareios I – razil zlaté mince,

rozdělil říši na menší celky, které řídili úředníci

vybudoval síť silnic

začátek řecko – perských válek

Xerxes –     pokračuje v bojích s Řeky (nezvítězili nad Řeky)

 

Persie je dobyta Alexandrem Makedonským ve 4. století p.n.l.

Persie – Persepolis

6.století p.n.l   - říše od Malé Asie ( Turecko)  až k řece Indu (Indie)

Panovníci

Kyros Velikýpřipojil Babylon, umožnil návrat do vlasti ( Palestiny)  Židům

Dareios I – razil zlaté mince,

rozdělil říši na menší celky, které řídili úředníci

vybudoval síť silnic

začátek řecko – perských válek

Xerxes –     pokračuje v bojích s Řeky (nezvítězili nad Řeky)

 

Persie je dobyta Alexandrem Makedonským ve 4. století p.n.l.

O:Které říši vládli Kyros Veliký, Dareios I a Xerxes ?

    Který z těchto vládců dobyl Babylon?

    Za vlády kterého vládce byly budovány silnice?

    S kým vedli Dareios I a Xerxes neúspěšné války?

Přidáno 27. 11. 2018, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru