Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Oxidy - názvosloví, vzorce

 

Oxidy (dříve kysličníky )

 

dvouprvkové sloučeniny (koncovka –id) kyslíku s kovy i nekovy které mají nižší elektronegativitu než kyslík.

Vznikají při hoření a reakcích s látkami, které kyslík obsahují

Kyslík má v oxidech oxidační číslo  -II        O-II

 

Vzorce oxidů

název                                                             

oxid  železitý

značky prvků v oxidu                                   

Fe           O

doplníme oxidační čísla prvků                      

Fe+III           O-II

 

křížovým pravidlem určíme počet vázaných atomů                         

Fe2+III         O3-II

 

Kontrola správného zapsání vzorce – součet oxidačních čísel je roven nule

2.(+3) + 3.(-2) = 6 – 6 =0

 

oxid  sírový                                               

1)značky prvků v oxidu                                     

S               O                                               

2)doplníme oxidační čísla prvků               

S+VI   O-II                                                                          

                                                                  

3)křížovým pravidlem určíme počet vázaných atomů

počet vázaných atomů musí být co nejmenší,                              

S2+VI O6-II dělíme dvěma ® S+VI         O3-II

 

4)Kontrola správného zapsání vzorce – součet oxidačních čísel je roven nule

6 + 3(-2) = 6 – 6 =0

 

Název oxidů pomocí vzorce

Je zadaný vzorec oxidu

N2 O3

doplníme oxidační čísla ( křížem)

N2 +III O3-II

určíme koncovku přídavného jména v názvu podle kationtu

+III           -itý   dus – itý

celý název

oxid dusitý

 

Oxid sodný                        Na +I2 O -II

Oxid vápenatý                  Ca +II  O-II                                   :2

Oxid železitý                     Fe +III2 O-II 3

Oxid uhličitý                     C +IV     O-II 2               :2

Oxid fosforečný                 P +V2   O-II 5

Oxid dusičný                    N +V2   O-II 5

Oxid sírový                       S +VI       O-II 3              :2

Oxid manganistý               Mn +VII2O-II 7

Oxid osmičelý                  Os +VIII   O-II 4                 :2

Přidáno 8. 4. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru