Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Ovládnutí Itálie Římem, punské války, otázky pro opakování

jaký 

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
Ovládnutí Itálie Římem

Strategie rozděl a panuj nabídka – kromě získání území silou nabízeli obyvatelům římské občanství, budování měst a další výhody, účinně bránili sjednocení nepřátelů

 • Řím postupně získal nadvládu nad nejbližším |Latiem-
 • Vpád Keltů – Galů do Itálie – porážka římského vojska vydrancování  Říma 387 př. n. l (stažení galů po zaplacení výkupného)
 • Expanze Říma na sever - - ovládnutí etruského území, východ
 • Expanze na jih – bitva u Tarenta (řecká kolonie)
 • 256 př. n. l. – Římané ovládají celou Itálii

 

Punské války ( války s Kartágem) (264 př. n. l. – 146 př. n. l.)

Kartágo – obchodní a vojenská velmoc ve Středomoří na pobřeží dnešního Tuniska

Kartáginci = Punové

První punská válka

 • vyhlásilo ji Kartágo
 • Římané měli převahu na souši, Punové na moři
 • Římané dokázali vybudovat válečné námořní loďstvo, které Kartágo porazilo
 • Římané zvítězili a získali Sicílii, Sardinii a Korsiku, dále  obrovské válečné náhrady
 • Řím se stal námořní velmocí

 

Druhá punská válka

 • Punové se nesmířili s porážkou a obsadili část Hispánie (dnešní Španělsko)
 • Hannibal (punský vůdce) pak postupoval se svou armádou přes Alpy do severní Itálie
 • 2 vítězné bitvy Punů pod vedením Hanibala
 • bitva u Trasimenského jezera (střední It.)
 • bitva u Kann (jižní Itálie
 • Hannibal se dostal až k branám Říma, ale Řím se nakonec nepokusil dobýt
 • Římané se mezi tím vyloďují v Africe a snaží se dobýt Kartágo
 • Hannibal je povolán na obranu Kartága a snaží se co nejdříve dostat do Afriky
 • Hannibal je pak poražen římskou armádou v čele s Publiciem Corneliem Scipiem starším (nedaleko Kartága na africkém území)
 • Kartágo uzavřelo s Římem mír
 •  zavázalo platit Římu vysoké náhrady a muselo vydat všechny válečné lodě, slony apod.a nesmělo vést válku bez souhlasu Říma
 •  

Třetí punská válka

 • sousední státy zabíraly punské území
 • Punové se následně bránili i vojensky, ale bez souhlasu Říma
 • Řím tedy za porušení smlouvy vyhlásí Kartágu válku
 • Kartágo bylo značně slabé a tak roku 146 př. n. l. bylo dobyto srovnáno se zemí
 • město dobyl vnuk Publicia (Publicius Cornelius Scipio mladší Africanus)
 •  
 • Téma si můžeš opakovat za pomocí videovýpisků z dějepisu na následujících adresách:
 • https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
 • https://www.bing.com/videos/search?q=v%c3%bdpisky+z+d%c4%9bjepisu+%c5%99%c3%adm&&view=detail&mid=2C0B0990B385E4FEBB9B2C0B0990B385E4FEBB9B&&FORM=VRDGAR
 •  
 • Otázky
 • S kým vedli Římané boje o ovládnutí Itálie ve 4.-3. století př.n.l.
 • Co víš o Kartágu?
 • Proč došlo k punským válkám
 • Ve kterých letech tyto války probíhaly a kolik jich bylo
 • Kdo zvítězil v první z těchto válek a co získal
 • Jak se jmenoval kartáginský vojevůdce v druhé punské válce
 • Čím tento vojevůdce Římany překvapil
 • Kdo z velkou převahou zvítězil v bitvě u Trasimetského jezera a u Kann
 • Kdo prohrál v druhé punské válce a jaké podmínky musel splnit?
 • Kdo velel římské armádě v druhé punské válce
 • Co bylo příčinou třetí punské války
 • Kde se odehrály její rozhodující bitvy, kdo byl vítězem, a jak bylo naloženo s poraženým
 •  

 

 

Přidáno 28. 4. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru