Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

chemie 8 - hydroxidy

Hydroxidy

vznikají reakcí oxidů kovů a kovů s vodou

Na + H2 O  = Na OH   + H 2    hydroxid sodný

Ca O + H2 O= Ca ( OH) 2      hydroxid vápenatý

Hydroxidy jsou látky,  které ve vodě uvolňují hydroxidové anionty  OH- I

NaOH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

Štěpení molekul na kationty kovů a hydroxidové anionty OH ionizace  - vznik iontů

 

Vlastnosti hydroxidů

Bezpečný důkaz

Fenolftalein – fialovorůžové zbarvení

Názvosloví a vzorce hydroxidů

 

obecný vzorec               X+X (O-II H+I  ) -I

hydroxid  sod

Na  +I            OH-I

 

hydroxid  měďnatý

Cu +II           (OH-I )2                     2 + 2. -1 = 0

 

hydroxid  hlinitý

Al  +III         (OH-I )3                     3 + 3. -1 = 0

 

 

Přidáno 9. 6. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru