6) Marie Terezie, Josef II.

Zápis                                                                                                                                                                č. 9                        Marie Terezie (vládla 1740 – 1780)

- nejstarší dcera císaře Karla VI.

-usedla na trůn ve 23 letech v r. 1740                                                                                                          

- 16 dětí (dospělosti se dožilo 11 dětí)

- pokroková žena,  mnoho států nechtělo uznat její nástup, po usednutí na trůn útočili na

  ni sousední panovníci

Války o rakouské dědictví (1740 – 1748)

- 1. a 2. slezská válka

-hl. útočníci: Karel Albrecht (bavorský kurfiřt,manžel setřenice) a pruský král Fridrich II.

-Karel Albrecht prohlášen českým králem, české stavy ho uznaly za krále, stal se i císařem

-M. Terezie opět ovládla Čechy a byla korunována českou královnou, po smrti K. Albrechta získala i císařský titul pro svého manžela Fr. Štěpána Lotrinského, ona titul císařská manželka

 - výsledek válek o rakouské dědictví: ztráta Kladska a Slezska (ve prospěch Pruska)

 Sedmiletá válka (1756 – 1763)

-naděje na získání Slezska, evropský konflikt

 - spojenci Habsburků ruská carevna Alžběta a franc. král Ludvík XV. – proti nim Prusko s Fridrichem II.

  a VB (stala se námořní velmocí)

-Rakousko Slezsko nezískalo, větší státní dluh a velké ztráty na životech civilních obyvatel

 

Reformy Marie Terezie

-změnit říši v mocný, silný stát s velkou armádou

-cíl: zlepšit podmínky poddaných, a tak získat peníze na armádu

REFORMY

-centralizovat říši = spravovat všechny části monarchie z jednoho místa, z Vídně, stát. úředníci

  podřízeni panovnici, souvisí germanizace (poněmčování)

-tereziánský katastr (soupis půdy)

-sčítání lidu, povinnost příjmení, zavedení jmen ulic, čísel domů

-zrušení vnitřních cel (cel mezi jednotl. zeměmi  monarchie)

-jednotný systém měny a papír. bankovek

- sjednocení míry a váhy (různé míry a váhy v jednotl. zemích, loket v každém místě jiný)

-zrušení práva útrpného (mučení), mrzačících trestů

-zavedla odvolací soudy pro poddané

-v r. 1774 zavedena povinná školní docházka, vyučování  v mateřském jazyce

-v r. 1775 vydán robotní patent (povinnost robotovat min. 13 dní v roce a max. 3 dny v týdnu)

 

Josef II. (vládl 1780 – 1790)                                                                           

-nejstarší syn M. Terezie

- po smrti svého otce v r. 1765 se stal císařem Sv. říše římské a spoluvládcem M. Terezie

  (po smrti své matky českým a uherským králem)

-,,selský král“ = pod jménem hrabě Falkenstein vystupoval inkognito a projížděl země

  habsburské monarchie

REFORMY:

-náboženská reforma – v r. 1781 vydán toleranční patent – umožňoval kromě římskokatolického náboženství i luteránské, kalvinistické a pravoslavné vyznání), později přidán i patent židovský

- v r. 1781 zrušeno nevolnictví (robota zůstala, ale mohli se poddaní bez souhlasu vrchnosti stěhovat, uzavírat sňatky, dávat děti na studia, řemesla) – volný pohyb prac. sil

- vydal občanský a trestní zákoníkrovnost před zákonem, zrušen trest smrti (později znovu zaveden) a zaveden alternativní trest – galeje a práce v lomu; dcery byly při dědictví zrovnoprávněny se syny

- zrušil kláštery

Přidáno 6. 11. 2018, autor: Martina Truksová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru