Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Výzva k nahlédnutí

Výzva zákonnému zástupci- možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí (ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů)
Účastníkům řízení ve věci přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Česká Bělá, Vám sdělujeme, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Této možnosti můžete využít ve lhůtě do 26. 5. 2022 14:00 v budově Základní a Mateřské školy, adresa: Česká Bělá 300, 582 61, kancelář ředitele školy, kde bude připraven spis k nahlédnutí. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 569444188 (popř. zs.ceskabela@seznam.cz).
Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí máte ve smyslu ust. § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.
 
Výzvu naleznete zde .

Přidáno 19. 5. 2022, autor: Jan Čepl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru