Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Starověký Řím, Etruskové, založení Říma

Starověký Řím

Apeninský poloostrov

 přírodní podmínky:

§  severní Itálie má odlišné podmínky než zbytek (je úrodnější, jsou zde tuhé zimy atd.), zbytek Itálie je suchý a hornatý

osídlení

§  žilo zde několik kmenů např: Etruskové, Italikové, Latinové,

§  na jihu byly řecké a punské kolonie

hospodářství

§  zemědělství: obilí, ovocné stromy, vinná réva, zelenina

§  hospodářství: Římané měli dostatek hrnčířské hlíny, a stavebního kamene

§  dovoz kovů a mramoru

 

Etruskové 
  • §  vyspělá civilizace na území dnešní Itálie od 10. nebo 9. st. př. n.
  • vyspělé zemědělství- (odvodňování bažin, zavlažovaní, budování polí na terasách)
  • §  byli zruční při zpracování železa a bronzu
  • §  výborní stavitelé – klenby v budovách, stavba mostů
§  věřili v posmrtný život a budovali honosné hrobky vyzdobené freskami s bohatou pohřební výbavou 
§  Etruskové netvořili jednotný stát, ale jednotlivé městské státy, kde vládl král
§  Etruskové se postupně rozšiřovali své území ze severu na jih dnešní Itálie 7. – 6. stol. p. n. l
§  na jihu se střetli s punskou a řeckou armádu o nadvládu nad touto částí Středozemního moře,
§  5. stol. p. n. l - . Etruskové ztrácí své pozice – proti Etruskům povstanou řecké kmeny a ze severu zaútočí Keltové, to vše vedlo k postupnému zániku etruské civilizace a nástupu Římanů
 

Založení Říma

§  Legenda o Romulovi a Removi

§  Spojení osad na 7 pahorcích v jeden celek – Řím za vlády Etrusků

§  Řím je centrem Latia – území obývané kmenem Latinů

Přidáno 16. 4. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru