Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Starověký Egypt, otázky k tématu

 

Starověký Egypt

§  severní Afrika, kolem řeky Nilu

§  oblast stepí a pouště

§  nejúrodnější oblast - údolí a delta Nilu (pravidelné záplavy zdroj vláhy a živin)

§  Zemědělství - - zavodňovací soustavy

§  pěstování pšenice, ječmene, lnu, luštěniny, vinná réva,

§  chov ovce, kozy, hovězí dobytek, kachny

§  Řemesla: výroba hliněných nádob, tkalcovství (len), opracování kovů

§  Stavitelství

§  Obchod ( Kréta, Malá Asie, Afrika

Nedostatek surovin – rud

Sjednocení Egypta

Horní Egypt – jih Egypta –

lovci, kočovní pastevci

Dolní Egypt – delta Nilu

            zemědělci - vyspělejší

3 000 p.n.l  spojil Horní Egypt  a Dolní Egypt  - faraon Meni

Říše byla 1000 km dlouhá a 15-25 km široká

Dějiny Egypta se dělí na tři období

Egypt

Mezopotámie

Střední Evopa

Stará říše

3 000- 2000

Sumer

Doba kamenná

Střední říše

2000 1500

Asýrie, Babylon

Doba bronzová

Nová říše

1500-1000

Asýrie, Babylon

syrská babylonská

perská nadvláda

Alexandr Vel.

Řím

700 – 0

6.stl.p.n.l.

4.stol.p.n.l.

30 p.n.l

Asýrie, Babylon

Persie

Alexandr Vel.

Doba železná

 Společnost v Egyptě

V čele stál faraon (a jeho rodina) dynastie – rod faraona 

                  byl považován za boha, měl neomezenou moc a patřila mu půda

  • kněží
  • vojenští velitelé - vojáci
  • významní byli úředníci- ti měli na starosti daně, státní stavby, soudní moc, sýpky, vezír – nejvyšší úředník
  • zemědělci, řemeslníci obchodníci
  • otroci – váleční zajatci, vykonávali těžké práce

Egypt byl rozdělen na kraje - správce řídil a  rozhodoval, zastupoval faraona

 

Egypt – samostatný a silný stát

Stará říše  

  faraon Džoser – jeho stavitel Imhotep nechává vybudovat chrám a pyramidu, stavba pyramid a chrámů

  faraon Cheops – největší pyramida

 

Střední říše-  faraónové získávají vládu nad celým Egyptem  

 

Nová říše- největší hospodářský a kulturní rozkvět

Hatšepsut – faraon žena, nevedla války, podporovala obchod a stavební činnost

Thutmose III -  dobyvačné války, nová území, největší rozloha Egypta

Achnaton – manželka Nefertiti -  náboženská reforma, pouze  jeden bůh Aton

buduje se Údolí králů, Tutanchamon - faron jehož neporušená hrobka zde byla objevena

Ramesse II. – uzavírá první mírovou dohodu s chetitským králem Chattušilem

Od 7. stol. p.n.l. ovládají Egypt jiné národy

nadvláda        syrská    babylonská   perská 

Alexandr Veliký

Ptolemaiovské období

     Kleopatra  51 – 30 p.n.l. - poslední egyptská panovnice

Od r. 30 p.n.l. Egypt součástí Říma

 

Otázky:

·      Kde na mapě najdeš Egypt

·      Která řeka protéká touto oblastí

·      Jaký význam měla pro starověký Egypt

·      Odkud čerpali obyvatelé Egypta znalosti o zavlažování a pěstování plodin

·      Které plodiny pěstovali a která zvířata chovali

·      Jaká řemesla ovládali

·      Kdo a kdy sjednotil  Horní a Dolní Egypt

·      Jak vypadala společnost ve starověkém Egyptě

·      Vysvětli pojmy : faraon, dynastie, vezír

·      Na jaká období se dělí dějiny starověkého Egypta

·      Doplň  jména faraonů:

            stavitel první pyramidy

            stavitel největší pyramidy

            žena faraon (co o ní víš)

faraon který získal pro Egypt největší území

faraon který provedl náboženskou reformu

faraon který podepsal mírovou smlouvu

hrobka kterého faraona byla ve 20. století nalezena neporušená

  • Které národy postupně ovládly Egypt mezi 7. stol – 3. stol p.n.l.?

 

 

Přidáno 3. 1. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru