Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Starověké Řecko - mykénská kultura a homérské období

·        

Mykénská kultura:

 

·        1600 – 1200 let př. n. l.

·        První řecké kmeny přišli do Řecka okolo roku 2000

·        Zabývali se zemědělstvím

·         

·        1400 př. n. l. „zlaté období“– vrchol mykénské civilizace

·        zdatní mořeplavci a válečníci,

·        převzali námořní obchod od Kréťanů

·         

·        Stavba mohutných paláců a hradů s  hradbami – tzv. kyklopské zdi

·        Největší pevnost ve městě Mykény - Lví Brána nejstarší sochařská výzdoba v Evropě

·        hrady Sparta, Athény

·        hroby králů (tzv. šachtové hroby) – luxusně zařízené, nechávali mrtvým dělat posmrtné masky (hrob Agamemnóna)

·         

1200 let př. n. l. zánik mykénské kultury –vzájemně se státy oslabovaly válkami, přichází Dórové a podmaňují si původní kmeny ( pevninské Řecko)

·        Ionové především na ostrovech

·      

·        Homérské období

·        Básník Homér

·        Vznikly Homérovy eposy Illias a Oddysea

·        Poslechni si některé z Homérových příběhů  převyprávěných E.Petiškou v knize Staré řecké báje a pověsti

·        https://www.youtube.com/watch?v=P0iBhuDZDKQ&index=38&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&t=0s

·      po vpádu Dórů úpadek kultury

·      stěhování nedórských kmenů na  ostrovy v Egejském moři a do Malé Asie (pobřeží dnešního Turecka – Troja)

·      trojské války- mezi pevninskými Řeky a maloasijským obyvatelstvem, porážka Tróji

·      většina lidí se živila zemědělstvím, jen málo lidí řemeslem

·      v čele státu stál král- aristokratická šlechta (rod krále), lidová shromáždění- král je bral v úvahu, existovali i otroci

·      9. stol. p.n.l. - navázání kontaktů s Předním východem -převzetí písma – základ řecké abecedy  - alfabety

   

 

Přidáno 29. 1. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru