Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Řím - vláda králů, Římská republika

Řím v době královské

 • §  vládla zde etruská dynastie Tarquinovců ( čteme tarkvínyjovců)
 • §  král byl volen lidovým sněmem
 • §  římská společnost – urození patriciové, neurození plebejové, otroci
 • §  král Servius  Tullius  rozdělil společnost do pěti majetkových tříd ( počet vojáků, počet hlasů ve sněmu
 • §  Tarquinius Superbus byl poslední etruský král v Římě, byl totiž z Říma vyhnán (510 př. n. l.)
 • §  stavební rozvoj Říma, (kanalizace) Forum Romanum – chrámy a veřejné budovy

 

Římská republika (510 – 31 př.n.l.)

res publikavěc veřejná, povinnost každého občana je starat se o chod státu

Řízení  římské republiky:

 • 2 konzulové (voleni na jeden rok), řada pravomocí, velitelé armády, zodpovídají se senátu
 • senát (300 starších mužů doživotně), správa státu, zákony, zahraniční vztahy
 • úředníci ( patriciové voleni na 1 rok) neplacená funkce
 • sněm –  zúčastnit se mohl každý občan, volil úředníky, rozhodoval o zákonech a vypovězení války
 • tribun lidu úředník , který hájil zájmy plebejů, kteří nemohli být voleni do úřadů
 • měl právo veto (zakazuji)

494 př.n.l odešli plebejové z Říma a chtěli založit vlastní město, protože nesměli se ucházet o místa vyšších úředníků, senátorů apod.; patriciové ustoupili a vytvořili funkci tribuna lidu (= člověk, který mohl zrušit všechny zákony)

444 př.n.l.  sepsány římské zákony (pro všechny stejné), plebejové mohli do všech úřadů

 

 

 

 

Přidáno 20. 4. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru