4) Prusko, Sv. říše řím., Rusko

Prusko,   Svatá říše římská, Rusko - zápis                                                       č. 7

PRUSKO

- vznikl nový stát Prusko, vojenský stát, perfektní armáda, byrokratický  systém, podpora manufaktur

-nejvýznamnějším panovníkem Pruska 18. st. – Fridrich II. Veliký - osvícenský absolutismus – zaváděl

  reformy (školství, vojenství, zemědělství), přijal dekrety o náboženské toleranci

- konkurentem habsburské monarchie, války o rakouské dědictví (po nástupu Marie Terezie na český

   a uherský trůn)

 

SVATÁ  ŘÍŠE  ŘÍMSKÁ

- v 18. st. roztříštěnost Německa (množství států, státečků, svobodných měst - knížata) – součástí st.

  útvaru  Svatá říše římská národa německého (nový název od 15. st.),hlavou říše – římský císař

-provázanost s dějinami českých zemí, od r. 1745 dynastie habsbursko-lotrinská

 

RUSKO

-v r. 1613 nástup panovnického rodu Romanovců (vládli do revoluce v r. 1917)

-společnost: - vyšší rodová šlechta (bojaři)

                         - nižší šlechta (služebná šlechta

                         - svobodní obyvatelé

                         - nevolníci (mužikové) – poddaní, majetkem pána, neměli  žádná práva

                         - kozáci (hlídali hranice), svobodní

- car vládl absolutisticky (samoděržaví)

- carevna Sofie Alexejevna –regentkou nevlastního bratra cara Petra I.

- nejvýznamnějším carem od r. 1682 Petr Veliký :

význam: (Rusko zaostávalo za Evropou), cestoval, zaváděl reformy, manufaktury,  provedeno první sčítání lidu, reforma kalendáře , zakládal  školy (Akademie věd, vojenské vysoké školy), daňovou reformu (každý muž daň), získal  pobřeží Finského zálivu; výstavba Petrohradu (hl.město)- ,,Benátky severu“

- Alžběta I.- dcera Petra I., nejoblíbenější panovnice,

- Kateřina II. Veliká – vládla po smrti svého manžela Petra III.(synovec Alžběty), osvícenský

  absolutismus, osvícenské reformy

Význam: - rozšíření ruského území  (ovládnutí Krymu, přístup k Černému moři, část Ukrajiny)

                  - centralizace Ruska (gubernie, v čele gubernátor)

                  - zlepšení státní správy (pravidelné platy stát. úředníkům, duchovním)

                  - zabavila majetek klášterům

                  - podporovala vědu, umění, zakládala nové školy

Přidáno 22. 10. 2018, autor: Martina Truksová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru