Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

PROJEKT: Dotkněme se budoucnosti

 

Od září 2014 realizujeme jako partnerská škola projekt zaměřený na další vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií, zejména pak na výuku s možností využití mobilních dotykových zařízení – tabletů. Projekt je určen pouze pedagogickým pracovníkům základních škol a zabývá se dalším vzděláváním tří skupin pedagogů:

1. dalším vzděláváním ředitelů škol v  problematice veřejných zakázek, ICT vybavení do stávajícího systému školy a orientaci v oblasti bezpečnosti v ICT oblasti

2. dalším vzděláváním ICT metodiků pro využití tabletů, včetně jejich aplikace do stávajícího vybavení školy a následného využívání ve výuce

3. dalším vzdělávání všech učitelů pro využití tabletů při přípravě na výuku i při výuce samotné.

V prosinci 2014 proběhlo vzdělávání ředitelky a metodika ICT, bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele mobilních dotykových zařízení pro pedagogické zaměstnance. Zadání najdete na webu MŠMT http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/. Výběrové řízení skončilo 18.12.2014 a komise vybrala firmu s nejnižší cenou. Výsledek můžete vidět v této příloze.

Začátkem ledna byla dodána nová technika v podobě tabletů s příslušenstvím. Od 16.2.2015 začalo vzdělávání učitelů s cílem ovládnout a naučit se pracovat s tablety a umět je využít ke své práci a obohacení výuky ke škole. Pedagogové se seznámili s dodanými tablety Acer  Aspire switch 10. Nejprve se vstupy a výstupy, dotykovou technologií, odnímatelnou klávesnicí a poté se systémem Windows 8. Novinkou byly dlaždice a práce s nimi a jednotlivá gesta.  Další školení proběhla 26.3.2015 a 23.4.2015. Hlavním tématem byly: Aplikace a jejich použití - výhody a nevýhody použití tabletů, zařazení do výuky, QR kódy, ukázky a instalace aplikací z Windows store. Každý zapojený učitel do projektu si připravil závěrečnou práci.

Závěr celého projektu patřil tzv. oborovým školením, kdy si učitelé stejných aprobací  z blízkých zapojených škol (ZŠ a MŠ Krucemburk, ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, ZŠ a MŠ Maleč) vzájemně vyměňovali zkušenosti a prezentovali své práce. Dne 2.6.2015 proběhla závěrečná konference na ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod.

Program konference:
1. Informace průběhu projektu, zhodnocení projektové činnosti včetně jeho přínosů i negativ pro jednotlivé partnerské školy a konkrétní pedagogy

2. Ukázky dobré praxe, práce s mobilním dotykovým zařízením v konkrétní hodině
• Inspirace pro využití moderní ICT techniky v přírodních vědách
• Inspirace pro využití moderní ICT techniky v humanitních vědách
• Inspirace pro využití moderní ICT techniky na 1. stupni

3. Moderní trendy v ICT
• Interaktivní dataprojektory Epson – dotyk i pero, jakýkoli povrch, bez ovladače i kalibrace
• Moderní nástroje pro řízení výuky a sdílení materiálů iTřída

4. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU do roku 2020 v oblasti školství, vize možné spolupráce T-E-V Pardubice, s. r. o. se školami v dalším období.

 

Bez n‡zvu-1

 

Přidáno 3. 12. 2014, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru