Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Procházka Prahou a českou historií

Krátká procházka českou historií

Žáci 5.třídy  zakončili výuku českých dějin  vlastivědnou exkurzí v našem hlavním městě.

Procházku českou historií jsme začali na svatováclavské vinici pod Pražským hradem. Nádherné slunečné počasí jen umocnilo úchvatný výhled přes malostranské střechy na panoráma hlavního města. Pojmenovali jsme všechny významné budovy a pokračovali na Pražský hrad.

Další zastávkou byla výstava Příběh Pražského hradu, která je instalována v starobylých prostorách přemyslovského královského paláce.  Kde jinde si připomenout významné panovníky a jejich činy než zde.

Výstava představuje prostřednictvím archeologických nálezů, dochovaných archiválií, stavebních fragmentů sochařských a výtvarných děl více jak 4 000 letou doloženou historii tohoto místa.

Žáky zajímali nálezy keramiky, šperky, dochované pohřební oděvy a výbavy hrobů významných českých králů a jejich manželek, přilbice a část zbroje sv. Václava, korunovační klenoty.

Mohli si prohlédnout nejstarší české listinné památky - Dalimilovu kroniku Zlatou bulu sicilskou, listiny podepsané Přemyslem Otakarem II, Karlem IV, Rudolfem II., Marií Terezií a prvním prezidentem T. G. Masarykem.

Po výstavě jsme prošli významné části hradu, románskou baziliku sv. Jiří, gotický chrám sv. Víta se svatováclavskou kaplí, renesanční nový královský palác a Vladislavský sál. Žáci  měli možnost vidět vedle sebe a porovnat téměř všechny stavební  slohy o kterých se učili.

Naše procházka pokračovala přes Malou stranu a Karlův most k Betlémské kapli, působišti Jana Husa, dále kolem Karlovy university na Staroměstské náměstí k místu, kde zemřelo v roce 1624 27 českých pánů

Odbití orloje ukončilo symbolicky naši cestu historií a rychle nás přeneslo do současnosti.  Především fotbalisti mají nezapomenutelný zážitek z produkce sportovce, který předváděl svoje ovládání míče, neodolali jsme ani nabízeným dobrotám

Vlastivědná  procházka pomohla dětem spojit významné události a osobnosti naší historie  o kterých se učili, s místy kde se odehráli nebo žili.

Jana Domkářová

Přidáno 25. 6. 2015, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru