Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Přednášky Městské policie Havlíčkův Brod

Městská policie Havlíčkův Brod, odbor prevence, nabízí výukové programy pro školy v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Ve středu 9. 5. 2018 proběhly v naší škole dvě přednášky, konkrétně v 7. třídě na téma Závislost a v 9. třídě na téma Domácí násilí.

Závislost - cvičení se zabývalo problematikou závislostí, ať už jde o kouření, alkohol či ostatní drogy.

Domácí násilí - cílem cvičení bylo posílit u žáků správné postoje a chování, tzn. nebýt lhostejný k chování jiných, být zodpovědný za své vlastní jednání, umět pomoci sobě i jinému, umět říci ne. Žáci byli seznámeni s formami domácího násilí a poučeni o tom, jak se v různých situacích zachovat. Cvičení bylo doprovázeno prezentací skutečných případů.

Děkujeme pracovnicím Městské policie Havlíčkův Brod, paní Vaňkátové a Novotné, za skvěle prezentované přednášky.

Přidáno 11. 5. 2018, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru