Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Pravěk - přehled

doba

období

nástroje

způsob obživy

sídla

společnost – způsob života

 

Doba kamenná

Starší doba kamenná

paeolit

Předměty nalezené v přírodě – ostrý kámen, sekáče, klíny, bodce, jehly

 

Lov,  rybolov a sběr

 

Volná krajina

Jeskyně

Chatrče z kůží a kostí

 

Skupiny 20- 100 osob

Rody

 

Pohřby zemřelých

Umělecké předměty

- venuše

víra v nadpřirozené síly

 

Rod, rodová občina, stařešina rodu

uctívána

Žena – matka

 

Střední doba kamenná

mezolit

Dokonalejší nástroje  z předmětů nalezených v přírodě -lLuk, šípy,

Ochočení psa

Mladší doba kamenná

neolit

Broušené a vrtané kamenné nástroje

Motyka pluh, dláto, srp,keramika

tkalcovský stav – texilní výroba

Neolitická revoluce – zemědělství

pěstování plodin a chov zvířat

 

Lov, sběr, rybaření

Domy ze dřeva a hlíny,

vznik prvních  vesnic

 

Pozdní doba kamenná

eneolit

Oradlo tažené zvířaty, kamenné srpy

Vynález vozu

První měděné nástroje

Chov koní

 

Vznik řemesel

Domy - polozemnice a zemnice

První opevněná hradiště

Rody – náčelník rodu

Soukromé vlastnictví

Uctívání božstev

Pohřby žehem

Doba bronzová

 

Měděné a bronzové pracovní nástroje a zbraně

Hrnčířský kruh

Tkalcovský stav

Řemesla – zpracování kovů, výroba keramiky, výroba texilu

 

Dálkový obchod

Zemědělství – obdělávání půdy,

chov dobytka, pěstování plodin

 

 

Zemědělské osady

Opevněná hradiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opida -vznik měst

Dělba práce, majetkové rozdíly

 

Kmeny

Náčelnická vrstva

Ozbrojená družina

 

 

Víra v bohy, kněží, oběti

 

 

Pohřby –mohyly

hroby

Doba železná

Halštadská

Železné nástroje

Kovářské dílny

Hrnčířský kruh

Mlýnek na obilí

Obchod, ražba mincí

Chov kura, husy, dobytka

Pěstování vinné révy

Výroba piva

 

Laténská

 

Přidáno 4. 11. 2018, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru