Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Pravěk - doba kamenná

Pravěk

od                                             do

první předkové člověka           znalost a používání písma 

Pravěk dělíme podle materiálu vyrobených nástrojů

Doba kamenná

starší (paleolit) střední (mezolit), mladší (neolit) pozdní (eneolit)

Doba bronzová

Doba železná

 

 

Doba kamenná

rozdělení: starší (paleolit), střední (mezolit), mladší (neolit), pozdní (eneolit)

 

Starší doba kamenná (paleolit):

            proběhl celý vývoj člověka 

            lidé osídlili celou zeměkouli

 • doby ledové (pevninský ledovec dosahoval až k našim pohraničním horám, velmi  chladné počasí)
 • zvířata: mamut, srstnatý nosorožec, jeskynní medvěd (později vyhynula)
 • doby meziledové – podnebí teplejší než dnes
 • zvířata:lesní slon, nosorožec, bizon, jelen, prase divoké
 • způsob obživy: lov, rybolov, sběr bobulí (člověk dnešního typu: lov velkých stádních zvířat)
 • život v tlupách, rozdělávání ohně,  oděvy z kožešin a kůží
 • nástroje: jednoduché sekáče, pěstní klín, rydla, škrabadla
 • Neandertálci - člověk dnešního typu, lov velkých zvířat, luky, šípy, obydlí  z kostí, kůlů a kůží
 • Pohřby zemřelých s dary
 • Víra v nadpřirozené síly
 • tlupy se mění v rody (skupina příbuzných lidí), významné postavení má žena - matka
 • umění – sošky žen ( Venuše), kresby
 • Naleziště: Beroun, Přezletice u Prahy, Stránské skály u Brna, Dolní Věstonice, Pavlov

Střední doba kamenná (mezolit)

 • vyhynutí velkých zvířat
 • zalesnění
 • lov drobné zvěře srnec, prase divoké, jejen (v lesích), rybolov (dlabané loďky)
 • střety mezi rody
 • dokonalejší nástroje
 • ochočení psa

Mladší doba kamenná (neolit)

 • neolitická revoluce - změna od lovu a sběru k pěstování a chování domácích zvířat
 • počátek pravěkého zemědělského osídlení - usedlý způsob života, stavba domů ze dřeva a hlíny – první vesnice
 • vznik zemědělství- (úrodný půlměsíc, Střední Amerika, Čína), pšenice, hrách, čočka, ochočeny (= domestifikovány) ovce, kozy, skot, prasata
 • příchod lidí do Čech – 6 stol. př. n. l.; vznik prvních vesnic (kácení a vypalování  lesa)
 • zemědělství, lov a sběr (med, ovoce, ořechy, byliny)
 • kozy a ovce, obilniny poprvé na našem území
 • výroba keramiky - hliněné nádoby
 • opracování kamene –broušení a vrtání ,
 • tesařské práce – stavba dlouhých domů
 • tkaní látek- len, konopí
 • výměnný obchod – obstarání potřebných surovin
 • zvýšení počtu obyvatel – začíná nepřetržité osídlení naší země
 • rodová občina – příbuzné rodiny

Pozdní doba kamenná (eneolit)

 • dřevěné oradlo tažené zvířaty možnost obdělávat větší plochu
 • ochočení koní
 • obydlí - polozemnice, zemnice, sruby
 • hradiště- opevněná sídliště na vyvýšených místech - hospodářské, náboženské a správní centrum
 • z rudy se získává kov - měď- drobné šperky, sekery, dýky, klíny, šídla
 • vůz – významný vynález
 • vznik řemesel – dělba práce
 • hromadění přebytku úrody
 • soukromé vlastnictví, majetkové rozdíly
 • společenské rozdělení – zemědělci, řemeslníci, obchodníci
 • náčelník rodu – největší moc v rodu , vykonával náboženské obřady
 • pořby,  pálení těl - ukládání popela
 • příchod nových obyvatel -  označení podle nalezené keramiky lidé se šňůrkovou keramikou, lid kultury zvoncovitých pohárů

 

 

Přidáno 16. 10. 2018, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru