Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Otázky - opakování témat (křesťanství, císařský řím, rozpad říše římské)

Otázky  (konec republiky – císařství –principát, dominát)

 • Které osoby tvořily první triumvirát
 • Kdo byl Julius Cesar, co o něm víš
 • Jak se jmenoval první římský císař (princeps) zakladatel principátu
 • Jak získal neomezenou moc
 • Jaký měl vztah k válce a umění
 • Jmenuj jeho následovníky
 • Kdo z nich byl nejhorším  a nejlepším panovníkem
 • Kdo byli kolóni
 • Znáš nějakého adoptivního císaře
 • Co je limes Romanum a Hadriánův val. K čemu sloužily
 • Co je dominát
 • Co udělal Diokleciánus pro zlepšení situace v římské impériu
 • Jaký měl vztah ke křesťanství Diokleciánus a Constantinus
 • Které město založil Constantinus, jak se dnes jmenuje
 • Co řeší edikt milánský
 • Který císař rozdělil římskou říši na dvě části
 • Jak souviselo stěhování národů se zánikem západořímské říše

Otázky - křesťanství

 • Kde vzniklo křesťanství
 • Charekterizuj toto náboženství( bůh – bozi, požadavky na věřící, posvátné knihy
 • Kdo byl jeho prvním hlasatelem
 • Podle koho je nazývá
 • Co má společného s židovským náboženstvím
 • Proč byli křesťané pronásledováni
 • Kdy se stalo křesťanství oficiální římským náboženstvím
 • Co patří mezi hlavní symboly křesťanství
 • Kdo je apoštol a světec (znáš nějakého českého světce – světici)
 • Ko je nejvyšším představitelem katolické církve a kde sídlí
 • Nejvýznamnější křesťanské svátky

Přidáno 6. 6. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru