Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Informace o škole

Kapacita mateřské školy je 60 dětí, dochází do ní děti z České Bělé a spádových obcí – Cibotína, Kojetína, Jilemníku a Krátké Vsi. V případě volné kapacity je možné přijmout i děti z dalších obcí.

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16.00 hodin, v době prázdnin od 7:00 do 15:00 hodin.

Mateřská škola je třítřídní. Děti jsou do tříd rozděleny zpravidla podle věku. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 7 let věku na základě rozhodnutí ředitele Základní a Mateřské školy, v případě možností MŠ i děti mladší. Zápis dětí do mateřské školy se koná po dohodě se zřizovatelem zpravidla v průběhu měsíce dubna písemnou žádostí zákonného zástupce a přiložením vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání s potřebným potvrzením dětského lékaře (viz dokumenty). 

Výuka a hra probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. Při jeho tvorbě vycházíme z vlastních zkušeností a poznatků, ze studia dostupné literatury, informací ze seminářů, z internetu a Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Možnosti pobytu v MŠ

  • celodenní
  • polodenní

Možnosti stravování

  • oběd, dopolední a odpolední svačiny

Hlavním záměrem je, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, jistě a dobře, je přihlíženo k jejich zájmům. Postavení všech dětí je rovnocenné bez zvýhodňování, respektujeme potřeby dětí a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat určitá pravidla. Děti jsou vedeny k samostatnosti, činnosti mají možnost si vybírat podle zájmu, dostává se jim srozumitelných pokynů, vzdělávací nabídka odpovídá zájmům a možnostem dětí. Hlavní činností dětí v předškolním věku je hra. Tato potřeba dítěte je v našem zařízení plně respektována. V příjemném a estetickém prostředí budovy s rodinnou atmosférou si děti většinou velmi rychle zvykají a chovají se přirozeně. Školka je vybavena mnoha kvalitními hračkami a pomůckami, a proto si děti mohou zvolit činnost dle jejich zájmů. Pod budovou je dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami a zahradním domkem.

Výchova je zaměřena na nenásilné rozvíjení sociálních, komunikačních a motorických dovedností, je přiměřená věku dětí a jejich individuální potřebě. U předškolních dětí se rozvíjí hlavně řečové dovednosti, motorika ruky a schopnost soustředit se. Děti jsou velmi dobře připraveny na práci ve škole.

Přidáno 31. 7. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru