Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Krize republiky (pozemkové reformy ,Sullova diktatura, první a druhý triumvirát, Cesarova samovláda

Krize římské republiky

 • důvody krize:
 • dovoz levného obilí a levná práce otroků jsou příčinou likvidace malých rolníků, kteří nemají obživu a vzniku velkostatků
 • zároveň ubývá vojáků – chudí svobodní občané (bezzemci) si nemohou zaplati zbroj a nemají povinnost vojenské služby
 • řešení:
 • pozemkový zákon, bratří Gracchů - stanovení maximální výměr\ půdy pro jednotlivce a zbytek rozdělen mezi bezzemky

Politická situace v Římě

dvě strany – boj o moc v  Senátu

 • populáři; - podpora reforem a lidového shromáždění Gaius Marius
 • optimáti  - odmítání reforem, podpora senátu Lucius Cornelius Sulla
 •  
 • V roce 83. př. n. l. se Sulla stává diktátorem situaci řeší vládou pevné ruky
 • nechává napsat seznam nežádoucích osob (proskripce)- těm byl konfiskován (zabaven) majetek a byli postaveni mimo zákon

První trumvirát

 • Marcus Licinius Crassus a
 • Gnaeus Pompeius
 • Gaius Iulius Caesar
 • všichni tři spolu pak tvořili triumvirát
 •  
 • Caeser se stal konzulem a správcem Galie (dnešní Francie)
 • Pompeuis vládl v Hispánii (dnešní Španělsko)
 • Crassus ve východních provinciích, kde byl sousedními kmeny zabit
 •  
 • Pompeius ( zůstal v Římě) se po Crassově smrti se snaží získat samovládu -nechává zvolit konzulem bez kolegy a začal pronásledovat Caesarovi přívržence
 • Caesar se vrací se svou armádou do Říma
 • roku 49. př n. l. překračuje řeku Rubikon (hranice římské říše) a začala občanská válka
 • Pompeius a většina senátorům ve strachu před Caesarem utíká do Řecka a do Egypta
 • 45 př.n.l. - Caesar byl zvolen diktátorem a následně se stává konzulem

Caesarova samovláda

 • jeho vláda je označována za konec republiky
 • Caesar ovládal několik úřadů najednou (diktátor, konzul, tribun lidu) a to mu zajišťovalo neomezenou moc
 • reformoval kalendář
 • potlačil galské povstání vedené Vercingetorixem (píše v něm v knize Zápisky o válce galské)
 • byl zavražděn v senátě 15. 3. 44 př.n.l.
 • po jeho smrti se Řím rozděluje na zastánce vlády jednoho muže a na zastánce republiky

Druhý triumvirát

Marcus Antonius, Gaius Octavius, Lepidus

likvidace politických odpůrců a vrahů Caesara

Marcus Antonius vede válečná tažení na východě a Egyptě - sblížení s Kleopatrou

konflikt mezi Markem Antoniem a Oktaviánem - námořní bitva u Actia 31 př.n.l.

Oktavianus je vítězem a samovládcem - přijímá titul Augustus

 

Končí období římské republiky

 

 

Přidáno 14. 5. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru