Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Informace o družině

Charakteristika školní družiny

Při škole fungují dvě oddělení školní družiny po 25 dětech v oddělení. Jedno oddělení je pro mladší žáky a druhé pro žáky čtvrté a páté třídy. Průměrná docházka se pohybuje kolem 22 žáků v každém oddělení.

Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase.

Provoz školní družiny

ŠD funguje ve dvou odděleních (I. oddělení I. a II. třída, II. oddělení III. až V. třída).
ŠD zajišťuje pobyt také žákům, kteří čekají na autobusové spoje.

Provozní doba ŠD

odpoledne 

pondělí - středa od 11:00 – 17:00 hodin.

čtvrtek - pátek od 11:00 - 16:00

V době hlavních a vedlejších prázdnin je zajištěn provoz ŠD společně s MŠ na základě rozhodnutí ředitele školy a při dostatečném počtu přihlášených dětí.

Stanovená výše poplatku od školního roku je 100 Kč měsíčně.

 

Kontakty

602 385 268 - družina u tělocvičny

602 676 906 - družina u šaten

 

 

 

Přidáno 2. 8. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru