Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Halogenidy - názvosloví, vzorce

Halogenidy

Dvouprvkové sloučeniny

halový prvek ( F-I, C-Il, Br-I, I-I) + kov, H,+ (skupina NH4)+

Fluoridy                X+n F -1

Chloridy                X+n Cl -1

Bromidy                X+n Br-1

Jodidy                      X+n I-1

halový prvek + vodík – halogenvodík

chlorovodík           H+1 Cl-1

fluorovodík           H+1  F-1

bromovodík          H+1  Br-1

jodovodík               H+1  I-1

 

 

Oxidační číslo 

zdánlivý náboj prvku ve sloučenině

kladné         + ( prvky s nižší hodnotou elektronegativity ve sloučeninách)

koncovky    :                  +I      -ný

                                       +II     - natý

                                       +III – itý

                                       + IV – ičitý

                                       + V – ečný, -ičný

                                       + VI – ový

                                       + VII – istý

                                       + VIII – ičelý

záporné – (prvky s vyšší hodnotou elektronegativity ve sloučeninách)

Př:               Na+  I Cl-I

                                            E=1,1      E=2,83

nula                       0 (chemické prvky)

Oxidační číslo píšeme vpravo nahoře u značky prvku znaménkem a římskou číslicí

Př:  Na+I                O-II                      S-IV

Vzorce halogenidů

název                                                                              

chlorid  železitý

značky prvků v halogenidu                                   

Fe                Cl

doplníme oxidační čísla prvků           

Fe+III  Cl-I

křížovým pravidlem určíme počet vázaných atomů                            

Fe1+III               Cl3-I             ( 1 nepíšeme)

Kontrola správného zapsání vzorce – součet oxidačních čísel je roven nule

1.(+3) + 3.(-1) = 3 – 3 =0

 

Přidáno 8. 4. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru