Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Germáni

Germáni

Kmeny ze severu Evropy (Dánska) – přelom tisíciletí – 500 n.l.

Bojovníci, kteří válčili rádi a tvrdě (jejich zbraně – meč, štít)

Časté střety s Římany Limes Romanus (hranice římská) (Mušov, Břeclav)

Markomani (Čechy)(Markobud- první postava našich dějin, kterou známe jménem), Kvádové (Morava)

  • zaostalejší  zemědělství a řemesla než Keltové - nepoužívali hrnčířský kruh, mlýnek na obilí, železné zemědělské nástroje
  • používali římské mince a obchodovali s římskou říší (keramika, nádoby šperky), v době válek zboží loupili
  • neopevněné osady v údolí řek, polozemnice
  • společnost: kmenové svazy, v čele král, velmožové, vojenské družiny, náboženství: mnoho bohů, posvátná místa v přírodě
  • náboženství: mnoho bohů, posvátná místa v přírodě
  • žárové hroby

Přidáno 4. 11. 2018, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru