Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Fyzika 6 - skládání sil - příklady

To nejdůležitější:

Výslednice sil je síla, která má stejné účinky jako skládané síly.

Výslednice rovnoběžných sil stejného směru - součet sil. F= F1 + F2

Výslednice má stejný směr jako skládané síly.

Výslednicí rovnoběžných sil opačného směru - rozdíl větší a menší síly. F= F1 -  F2

Výslednice má směr větší síly.

Úkoly:

 1. K tažení kamene na pyramidu bylo potřeba síly 100 kN.(kN= 1000 N) Kolik lidí muselo táhnout kámen, jestliže každý člověk vyvinul sílu 500 N?
 2. Na zavěšené lano šplhá Pavel o hmotnosti 32,5 kg, na zádech má batoh o hmotnosti 5 000 g. Jakou silou je napínáno lano?
 3. Na siloměr zavěsíme současně dvě závaží o hmotnosti 250 g. Jakým jedním závažím dosáhneme stejného prodloužení pružiny siloměru? Znázorni graficky.
 4. Jaká je výsledná síla na provaz, tahá-li za něj Matěj silou 600 N a Karel 850 N. Oba tahají stejným směrem. Vyřeš početně i graficky.
 5. Dvě závaží o hmotnosti 50 g a 150 g jsou zavěšena na niti pod sebou. Jakou silou je napínána nit v bodě A a v bodě B? Vyřeš početně i graficky.
 6. Jedna lokomotiva táhne vlak silou o velikosti 600 kN a druhá s ní spojená v témže směru silou 250 kN. Jaká je výsledná tažná síla, kterou vyvíjejí současně obě lokomotivy a jaký má směr?
 7. Na stole leží knihy o hmotnosti 0,5 kg, 700 g, 250 g.
  1. Jaká je jejich tlaková síla působící na podložku?

 1. V téže působišti působí síla 350N směrem svislým dolů a 250N směrem svislým nahoru. Při zobrazení zvol vhodné měřítko pro jednotku síly. Zvol vhodné měřítko, síly narýsuj a znázorni výslednici.
 2. Jak velká bude výslednice rovnoběžných sil působících opačným směrem, je-li jedna síla 20,3 N a druhá 14,7 N? Nakresli.
 3. Na parašutistu působí gravitační síla 800 N, síla odporu vzduchu 650 N. Jak velká výsledná síla na něj působí a jaký má směr?
 4. Tahová síla lokomotivy je F1 = 120 kN. Odporová síla F2 působící proti pohybu lokomotivy je 110 kN. Jaká je výsledná síla působící na vlak? 
 5. Na loďku na řece působí současně tři síly: síla veslaře F1 = 6 kN, síla proudu vody 3 kN a síla větru 2 kN. Jaká výsledná síla působí na loďku, je-li síla větru a veslaře jedním směrem a síla proudu opačným směrem

 1. Výslednice dvou sil stejného směru má:
  1. s oběma silami stejný směr a výslednice je dána rozdílem
  2. má směr jako větší síla a velikost je dána rozdílem
  3. s oběma silami má stejný směr a výslednice je dána součtem
 2. Rovnováha sil je, když dvě síly mají:
  1. stejný směr, opačnou velikost
  2. stejnou velikost, opačný směr
  3. stejnou velikost, stejný směr

 

Přidáno 23. 4. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru