Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Důležité termíny

 1. Talentová zkouška:
  • Pravidla pro obory s talentovou zkouškou zůstávají nezměněna.
  • Max. dvě přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou jsou povoleny.
  • Přihlášky se odevzdávají do 30. 11. 2023 (škola připraví přihlášku).
  • K datu 20. 2. 2023 bude třeba podat přihlášku znovu, aby došlo k její digitalizaci (pokud si žák bude chtít přihlásit obor bez talentové zkoušky).
 2. Ostatní obory:
  • Žák se může přihlásit na tři střední školy.
  • Musí určit priority jednotlivých škol.
  • Žáci hlásící se na maturitní obory budou absolvovat dvě zkoušky v termínech: pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024.
  • Přihlášky budou přijímány:
   1. Písemně s podporou elektronického systému (odevzdáte písemnou přihlášku a současně nahrajete data do systému).
   2. Elektronicky, kde budete přihlášku elektronicky podepsat (předpokládá se ověření bankovní identitou, datovou schránkou apod.).
   3. Čistě písemná podoba na nový připravovaný formulář
  • Po vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky střední škola přijme žáky podle předem stanovených priorit (už se nepodává zápisový lístek).
  • Žákům bude oznámeno, zda byli přijati na školu.
  • Žáci, kteří se hlásí na učňovské obory, budou v tomto systému (nebudou však absolvovat jednotnou přijímací zkoušku).
  • Střední škola nově nebude muset brát v úvahu vysvědčení z osmé a deváté třídy (závisí na jednotlivých školách, jak si stanoví vlastní kritéria).
  • Termín pro odevzdání přihlášky: 20. 2. 2024

Přidáno 1. 11. 2018, autor: Jan Čepl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru