Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Atény

Atény

Atika – jih Řecka

 • občanem Athén se člověk mohl stát narozením nebo jmenováním sněmem
 • vojenská výchova pouze 2 roky, chlapci a dívky vychováváni odděleně, ženy žily v oddělených prostorách
 • cizinci v Athénách (– byli obchodníci a řemeslníci, neměli půdu ani polická práva
 • výchova a vzdělávání byly zaměřeny na umění, literaturu, filosofii a duchovní výchovu

Politické zřízení . (tabulka uč. str.83)

Akropolis – sídlo vlády

 • v čele  9 archontů – funkce správní, náboženské, vojenské, soudní – voleni sněmem na 1 rok
 • aristokratická rada – bývalí archonti (doživotně)
 • rada pěti set
 • shromáždění – sněm (muži nad 20 let)volí archonty a členy rady

Solonovy reformy -594 p.n.l.

Solón

 • zrušil všechny dluhy a prodané Athéňany vykoupil z ciziny
 • rozdělil občany do 4 majetkových tříd – určil jim práva a povinnosti
 • k úřadům měli kromě aristokracie přístup i bohatí obchodníci a  řemeslníci
 • rozdělení společnosti- (tabulka uč. str. 82)
Období  tyranid – vláda jednotlivce
velký rozkvět Athén
 • aristokracie je zbavena moci
  • přidělení půdy  bezzemkům –
  • podpora  obchodníků
  •  podpora umění, vědy, náboženské slavnosti
  • budovaní chrámů a vodovodů
 • 510 p.n.l  - svržení tyranů, nastolení demokracie ( vláda plnoprávných občanů bez ohledu na urozenost)

Přidáno 9. 3. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru