Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Antické Řecko

Antické Řecko

Počátky městských států

Podmanění obyvatel Dóry

8. – 6. stol. př.n.l.

Osídlení v údolích mezi horami

Centrální vesnice – městský stát polis

 

Společnost:

Plnoprávní občané se stejnými právy a povinnostmi , právo volit a být volen

                                 správa státu: volení úředníci

                                 aristokracie  - bohatí občané – zastávali nejvyšší úřady

                                 občanství je dědičné

Neplnoprávní občané – cizinci a otroci

 

Kolonizace

Nedostatek zemědělské půdy v Řecku – zakládání osad (kolonií)  v jižní Itálii, Francii, na Sicílii, pobřeží Černého moře

Metropole -  polis, která kolonie získala

Vývoz do kolonií: olej, víno, řemeslné výrobky

Dovoz: obilí

 

Důsledky kolonizace: 

  • majetkové rozdíly mezi obyvatelstvem
  • dlužní otroctví
  • rozvoj řemesel a bohatnutí řemeslníků a jejich požadavky  účasti na vládě aristokracie

 

600 př.n.l  nastolení samovlády _tyranie (Atény)

  • vláda jednotlivce, aristokraté jsou zbaveni moci

510 př.n.l  konec tyranie (vyhnání tyranů z Athén) nastolení demokracie

  • vládnoucí vrstvou se stávají plnoprávní občané bez ohledu na urozenost a majetek

Přidáno 18. 2. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru