2) Anglie-Slav. rev.,VB,kolonie

-Cromwellovy vojenské výpravy – do Irska, Skotska –pod anglic. svrchovanost

-Irsko – první anglickou kolonií

Cromwellovy reformy

-podpora námořního obchodu = vydal plavební zákon (zajištěno dovážet zboží na britské ostrovy a do anglic. kolonií pouze anglickým lodím nebo lodím zemí, odkud zboží pocházelo) –zákon namířen proti nizozemským obchodníkům – válka mezi Nizozemím a Anglií, Anglie vyhrála, stala se z ní námořní velmoc

 

SLAVNÁ  REVOLUCE

-po úmrtí Cromwella nástup na angl. trůn Karel II. v r. 1660 – z Anglie opět království/monarchie

- v r. 1666 – největší požár Londýna

 

- po jeho smrti nástup jeho bratra Jakuba II. – prosazoval absolutistickou formu vlády, tíhl ke katolické víře – nespokojenost, jeho vláda svržena v r. 1688 během tzv. slavné revoluce

- za Jakuba II. – rozdělení parlamentu:

            a) konzervativní skupina (podpora krále)

            b) radikální (omezení moci panovníka, zákon – zákaz zatknout občana bez soud.

příkazu)

  • později z nich moderní polit. strany (konzervativní a liberální)

 

- parlament předal vládu Vilému III. Oranžskému (manžel Jakubovi dcery Marie), jeho nástup podmíněn podepsáním Listiny práv (určovala pravomoci parlamentu a panovníka) = Anglie parlamentní monarchií

 

VELKÁ  BRITÁNIE

-po smrti Viléma královnou Anna Stuartovna (dcera Jakuba II.) – vznik Království Velké Británie, r. 1707 (sloučením Anglie a Skotska zákonem o unii, narůstající vliv parlamentu)

hannoverská dynastie s panovníkem Jiřím I. – nástup v r. 1714 na angl. trůn

-v parlamentu dvě novoty: premiér (první ministr – jeden z poslanců vítězné strany,

                                                           zastupuje panovníka)

                                            parlamentní opozice (neúspěšná strana ve volbách, povinnost

                                            sledovat všech. kroky vlády, upozor. na chyby, svá lepší řešení)

-volební právo – omezeno vysokým majetkovým cenzem (většina obyvatel VB volit nemohla)

- vznik prvních polit. stran: a) konzervativní - podporující krále toryové

                                            b) liberální – parlament podporující whigové

 

Náboženské skupiny

puritáni – křesťané usilující o očistu církve, dodržování přísných morálních zásad

presbyteriáni – reformované církve v anglicky mluvících zemích, základ kalvinistické učení, svoboda ve správě církve, Skotsko (v Čechách Českobratrská církev evangelická)

independenti – úplná nezávislost církve na stát. moci a svob. právo výkladu Písma svatého (bible)

                                                                                                                                 č. 4

KOLONIE

 

Severoamerický kontinent – prvně obsazují Nizozemci, později Francouzi a Angličané

  • Nová Anglie – kolonie na východním pobřeží Sev. Ameriky – v 17. st. založila Anglie
  • Virginie - 1.trvalá anglická kolonie (r. 1607)

 

-Kanadu osidlovali Francouzi, obchod s kožešinami, spolupráce s domor. obyvatelstvem, později ji obsadila Velká Británie (koloniální velmoc)

 

-sedmiletá válka (1756 – 1763) mezi VB x FR v koloniích o Sev. Am., vítěz VB – získává kolonie: Jamajku, Bermudy, Bahamy, osady v Austrálii a Novém Zélandě (trestanci, vojáci), Kanadu, Gibraltar

 

Důvody k zakládání kolonií

-náboženské důvody (protestanté a puritáni odcházeli kvůli svobod. vyznání své víry)

- půda (v Evropě nedostatek)

- zdroj různých surovin (drahé kovy)

- zdroj zemědělských plodin (bavlna)

- odbytiště pro vlastní výrobky

 

-v čele kolonií guvernéři

- na jihu zakládány plantáže (bavlna)

- na severu farmy

 

Mezinárodní obchod pol. 18. st. mezi Amerikou, Afrikou a Evropou

  • Obchodní trojúhelník (bohatla Evropa) – dovoz z Evropy do Afr. šperky, zbraně, z Afr. do Ameriky černochů (tvrdá práce, plantáže), vývoz z Již. Am. do Evropy kakaa, tabáku, třtinov. cukru, ze Sev. Am. vývoz bavlny

 

Nejvýznamnější mořeplavecJames Cook, zmapoval oblasti v SA, Nový Zéland, Austrálii, objevil Havajské ostrovy (posíláni trestanci místo trestu smrti)

 

-utlačování domorodého obyvatelstva (v Americe, Austrálii, Novém Zélandu)

Přidáno 11. 10. 2018, autor: Martina Truksová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru